Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast De Pionier te Lelystad en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast De Pionier heeft gereserveerd middels, e-mail, whatsapp of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B De Pionier of namens de eigenaar van B&B De Pionier de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.depionierlelystad.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@depionierlelystad.nl  of door te bellen of te whatsappen met telefoonnummer: 06-14979924

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast De Pionier.
Albertha en Wilco Kroon
Pioniersstraat 55
8244 PD  lelystad
06-14979924
Website: www.depionierlelystad.nl
E-mail : info@depionierlelystad.nl

1.Bed & Breakfast De Pionier.

1.1

Bed & Breakfast De Pionier is beschreven op de websites : www.depionierlelystad.nl
https://www.facebook.com/Depionierlelystad/
https://www.instagram.com/depionier_lelystad/

Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast De Pionier ten tijde van het bezoek door onze gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Alle kamers zijn geschikt voor twee personen.
Kamer “De Delfzijl” heeft de beschikking over een 2 persoonsboxspring.

Kamer “Schuil” heeft de beschikking over 2 eenpersoons boxsprings
Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 16.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur bij ons terecht.
De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter door omstandigheden veel later of eerder arriveren, neemt u dan telefonisch contact op met de B&B.
Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.
Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 uur op de kamer.
Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten.
Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.
Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.
Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.

1.5

De Delfzijl en Schuil beschikken over een gezamenlijke badkamer en is deze gelegen op de overloop en heeft een afsluitbare deur met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed.

1.6

De auto kan worden geparkeerd op het parkeerterrein aan de haven achter de B&B, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.7

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast De Pionier voor u beschikbaar en bruikbaar zijn. Onder ruimtes wordt ook verstaan de tuin.
De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten van De Pionier.

 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :www.depionierlelystad.nl
Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt, gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting  en de eindschoonmaak.

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast De Pionier zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Dagkamers of kamerhuur voor een paar uur gelden Qua prijs/ betaling / annulering / reservering -in en / of uitchecken afwijkende voorwaarden voor.
Informeer hierna bij uw gast heer/vrouw.

2.5

Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
Bed & Breakfast De Pionier is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail via  info@depionierlelystad.nl of via telefoonnummer 06-14979924

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.
U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar info@depionierlelystad.nl of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.
Door de reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief.
Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Minimaal veertien dagen voor uw verblijf  dient u de aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer:  NL74KNAB0503156779
U dient vooraf het gehele bedrag te betalen.
Het resterende openstaande bedrag kunt u bij aankomst contant betalen.
Bij reserveringen op korte termijn dient het bedrag bij aankomst contant betaald te worden.
Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.
U ontvangt hierover van B&B De Pionier een bevestiging van annulering.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

–  Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.
–  Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.
–  Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
–  Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.
Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3

Bed & Breakfast De Pionier kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.
Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Bed & Breakfast De Pionier  kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast De Pionier tegen aanspraken dienaangaande.
Bed and Breakfast De Pionier is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast De Pionier.

6.2

Door Bed & Breakfast  De Pionier wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van Bed and Breakfast De Pionier.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).
Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: koffiezetapparaat, waterkoker, TV en het buitenterrein (lees tuin) van Bed en Breakfast De Pionier.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin van de Bed and Breakfast.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

7.2

Andere voorzieningen in de tuin dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.
Denk hierbij dan aan alle soorten van verkeer, huisdieren, sloten, grasmaaier, omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

7.3

Het is niet toegestaan onze hondjes eten te geven.

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Wilco en Albertha Kroon